AKADEMİSYEN

İstanbul Üniversitesi bünyesinde görev yapan “Öğretim Üyeleri” İstanbul Üniversitesi Yönetimi’nden alacakları izin ile akademik çalışmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla; İstanbul Teknokent’te şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir, kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler ve projelerde danışmanlık yapabilirler. İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

AVANTAJLAR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurmaları (şirket hisselerinin en az %51’i öğretim elemanına ait olmalı ve kira süresince ait kalmalı) halinde, bölgeye giriş tarihinden itibaren ilk 2 yıl boyunca kira ve aidat bedeli üzerinden %50 oranında indirim uygulanır. 2 yıllık süre tamamlandıktan sonra bölgede faaliyete devam edilecekse indirimsiz olarak ar-ge çalışmalarına devam edebilirler.

İstanbul Üniversitesi dışındaki üniversitelerin Öğretim Elemanlarının kurduğu şirketlere (şirket hisselerinin en az %49’u öğretim elemanına ait olmalı ve kira süresince ait kalmalı) ise %20 kira indirimi sağlanmaktadır. (07.04.2013 tarihli İstanbul Teknokent Yönetim Kurulu Toplantısı ile karara bağlanmıştır.)