GİRİŞİMCİ

Entertech; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

ÖNKULUÇKA MERKEZİ

www.inventist.gen.tr

İnventist’in önkuluçka programı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaları, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri sağlanmaktadır.

Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentörlük sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olurlar.

KULUÇKA MERKEZİ

İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi; yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemektedir.

Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe programlarından iş fikri desteklenen, önkuluçka programını başarıyla tamamlayan ve İstanbul Teknokent Proje Değerlendirme Komisyonunca iş fikri onay almış girişimcilerden oluşmaktadır. Kuluçka Merkezi'nde yer almaya hak kazanmış girişimci firmalar; Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentörlük hizmetlerinden, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma faaliyetlerinden, altyapı ve ortak mekanları kullanacağı ücretsiz ofis desteğinden ve işletme gideri bedelinden muaf olacakları imkanlardan faydalanabilmektedir.