Bulan Mühendislik Sondaj İnşaat Maden Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

di̇ğer

Bölge

İstanbul

Kuruluş Yılı

2000

Çalışan Sayısı

10

Faaliyet/Çalışma Alanı: Jeotermal Enerji, Sondaj, İçme ve kullanma amaçlı kaynak suyu ve yer altı suyu araştırmaları, su işletmeciliği) Jeotermal Kanunu kapsamında Hidrotermal, jeotermal kaynak araştırması yapmak, aramacılık, işletmecilik faaliyelerinde bulunmak, termal sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, bu amaçla ruhsatlar almak, arsa ve arazi satın almak, başkalarıyla ortak girişim ve tesisler yapmak, ARGE çalışmaları yapmak, jeotermal arama ve işletme sondajları yapmak. Şirket adına maden kanunu kapsamında aramacılık yapmak, maden ruhsatları almak, maden işletme faaliyetlerinde bulunmak, başkaları ile ortak madencilik girişim ve faaliyetleri yapmak, bu amaçla arazi satın almak, satmak, maden ihracat ve ithalatı yapmak, Madencilik alanında ARGE çalışmaları yapmak, Maden sondajları yapmak. İçme ve kullanma amaçlı kaynak suyu ve yer altı suyu araştırmaları, su işletmeciliği yapmak, bu amaçla jeofizik çalışmalar yapmak.

Proje(ler)

“GEYİKLİ JEOTERMAL SAHA AKIŞKANI DEĞERLİ MADDE İÇERİĞİNİN EKONOMİK AMAÇLI KAZANIMI” Geyikli jeotermal sondaj kuyusundan yüzeye çıkan akışkan lityum vd. bazı maddeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu tespit laboratuvar ortamında farklı yöntemler ile doğrulanmıştır. Bu maddelerin ekonomik olarak belirli bir kimyasal proses ile kazanılması mümkün olabilir ise derinlik açısından maden teknolojisi ile üretilmesi nerede ise imkansız olan bu maddelerin jeotermal kaynaklardan ekonomik olarak elde edilmesi mümkün olacaktır. Bu amaçla akışkan içindeki maddelerin elde edilmesine yönelik yöntem ve tesis kurulması ile planlanması amaçlanmaktadır.

  • Çalışma Şekli : Tam Zamanlı