Prizma ARGE Hayvancılık Eğitim Danışmanlık ve Veteriner Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

hayvancilik

Bölge

İstanbul

Kuruluş Yılı

2005

Çalışan Sayısı

5

İnternet Sitesi

www.prizmaarge.com

Faaliyet/Çalışma Alanı: Biyoteknoloji Firmamız İ.Ü. Öğretim üyeleri tarafından kurulmuş bir firmadır. Öncelikli amacımız başta hayvancılık sektörüyle ilgili olarak üniversite ve özel sektör işbirliğini artıracak ARGE projeleri yapmaktır. Ayrıca, hayvancılık sektörün ihtiyaç duyduğu planlama, sürü yönetimi, üreme ve hayvan besleme gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Proje(ler)
Mandalarda Reprodüktif ve Verim Performansının İyileştirilmesi İçin Yem Katkı Maddesi Geliştirilmesi, Mandalarda Embriyo transferi yöntemi ile üstün verimli damızlık bireylerin ve biyoteknolojik ürünlerin üretimi
ve biyoteknolojik ürün eldesinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi, Sığırların Postpartum Dönemde Artan Kalsiyum İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik Bolus Üretimi

  • Çalışma Şekli : Tam Zamanlı