Gamatom Radyasyon Ölçüm Sistemleri ve Nükleer Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

di̇ğer

Bölge

İstanbul

Kuruluş Yılı

1998

Çalışan Sayısı

15

İnternet Sitesi

www.gamatom.com

Faaliyet/Çalışma Alanı: Radyasyon Ölçüm Sistemleri Alanında uzman ortaklar tarafından hayata geçirilen firmamız ülkemizin Nükleer ve Radyasyon konularında ihtiyaç duyduğu malzeme temini ve danışmanlık kapsamında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Bu kapsamda amacımız ARGE’den kişisel dozimetreye, sanayi tesislerinin kontrolünden radyasyondan korunma konularına kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektir. Bunun yanında ülkemizde üretimi bulunmayan radyasyon ölçüm sistemlerinin ülkemizde üretilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve bu ürünleri millileştirmek ana amacımızdır.

Proje(ler)
Günümüz sanayi uygulamalarında çok fazla miktarda radyoaktif madde kullanımı bulunmaktadır. Bunun yanında çeşitli askeri amaçlı kullanımlarının artmasıyla tüm dünyada radyoaktif madde dolanımı artmıştır. Bu dolanımın bir kısmı kayıtlı iken bir kısmı kayıtsız ve kontrolsüz bir şekilde olmaktadır. Bu kontrolsüz dolaşan radyoaktif maddelerin kontrolü ve tespit edilmesi için tüm dünyada çeşitli yasalar hazırlanmıştır. Özellikle Türkiye için Avrupa birliği müktesebatına uyum çalışmaları ve çeşitli ülkelerle ile yapılan ticaret anlaşmaları gereği yapılan bazı düzenlemeler nedeniyle çeşitli yönetmelikler hazırlanmıştır. Bu yönetmelikler gereği gümrük kapıları, sanayi tesisleri girişleri, hurda metal ve geri dönüşüm malzemelerinin radyoaktif madde kontaminasyonu açısından kontrolü için radyasyon detektörleri bulundurulması zorunluluğu getirilmiş. Bunun yanında gümrük mevzuatı gereği ülkeye girecek ve çıkacak her türlü sanayi ürünü, ticari emtia vb eşyaların bir radyoaktivite kontrolünden geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.Bu kapsamda Plastik Sintilatör Dizayn ve Üretimi projesi ile yeni sistem portal monitörlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu projede hedeflenen bu dedektörlerin yurtiçinde üretilmesi ve öncelikle yurtiçi ihtiyacını kendi kaynaklarımızla tedarik etme isteğidir.

  • Çalışma Şekli : Tam Zamanlı