MERİTRİSK

di̇ğer

Bölge

İstanbul

Kuruluş Yılı

2006

Çalışan Sayısı

10

İnternet Sitesi

www.meritrisk.com.tr

Faaliyet/Çalışma Alanı: Finansal Teknoloji (FinTech) GMerit, ortaklarının ve çalışanlarının hep birlikte 100 yılı aşan deneyim ve analitik birikimleriyle, Nisan 2012’den beri, banka ve banka dışı finansal kurumlar ve şirketlere hizmet veren bağımsız bir danışmanlık, risk yönetimi ve eğitim kuruluşudur.

Özellikle kredi riski modellemesi, operasyonel risk, hazine ve likidite riski, şirket risk yönetimi alanlarında uzmanlaşan Merit, yasal düzenlemeler çerçevesinde bankalara, Basel II ve Basel III uygulamaları ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreçleri’nde danışmanlık ve aynı zamanda yönetim kurulları seviyesinde de bilgi aktarımı hizmeti sunmaktadır. Merit, kurumsal şirketler için, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetişim konularının yanı sıra, finansal yeniden yapılandırma, etkin finansal raporlama ve talep/fiyat modellemesi alanlarında danışmanlık vermektedir. Merit, Türkiye tahvil piyasasında ihraç edilen sabit getirili menkul kıymetlerle ilgili düzenli bağımsız araştırma raporları sunan yegane kuruluştur.

Proje(ler)

Ülke Temerrüt Riski Ölçüm Platformunun Geliştirilmesi

Projenin amacı bankaların ve finansal kuruluşların farklı coğrafyalarda üstlendikleri ülke risklerini ölçebilecekleri bir yazılım platformu oluşturmaktır. Bu platform üzerinden IMF, Dünya Bankası gibi kaynaklardan ekonomik ve finansal verilerin yanı sıra gelişmişlik endeksi vb. gibi kalitatif veriler açıklandıkça güncellenecek ve 160’dan fazla ülke için oluşan ekonomik, siyasal ve benzeri gelişmeleri anında yansıtan bir derecelendirme modeli sağlanacaktır. Bu platform ile kullanıcı bankalar, hem risk ağırlıklı varlıklarını hesaplamak için Basel düzenlemelerinde öngörülen içsel derecelendirme modeline sahip olacaklar, hem de temel olarak iş yaptıkları ülkelere (bu işler ticaret, yatırım gibi reel sektörü ilgilendiren işler olabileceği gibi finansal piyasalarda gerçekleşen hisse senedi, devlet t

  • Çalışma Şekli : Tam Zamanlı