Entertech - "TEYDEB 1501 Programı 2021 Yılı 1. Çağrısı" Sonuçları Kapsamında Firmalarımızın Projeleri Desteklenmeye Hak Kazandı

"TEYDEB 1501 Programı 2021 Yılı 1. Çağrısı" Sonuçları Kapsamında Firmalarımızın Projeleri Desteklenmeye Hak Kazandı

13-08-2021

“TEYDEB 1501- Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı" sonuçları açıklandı. Çağrı kapsamında Entertech bünyesinde faaliyetlerini sürdüren firmalarımızdan Procenne, Düğün.com ve Tetis Biyoteknoloji projeleri desteklenmeye hak kazandı. 

Çağrı kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların; Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Çağrıya yapılan proje öneri başvurularının değerlendirme süreci neticesinde 317 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Kabul edilen projeler için destek kapsamı ve sözleşme ile reddedilen projeler için gerekçeli ret kararı, firmaların kargo/KEP adresine gönderilecektir.

Son Eklenen İçerikler

2'incilik Ödülünün Sahibi Olduk!

Entertech SPIF 2021'de

Kuluçka firmalarımızdan RNV Analytics Pensa Systems ile çalışmaya başladı

TEKNOFEST 2021 Sona Erdi